Mr. Fabienne Peeters

ADVOCAAT

Gespecialiseerd in familierecht, huwelijksvermogensrecht, huurgeschillen, burgerlijk recht

Curriculum vitae

  • Licentiaat rechten (UA 1998)
  • Postgraduaat journalistiek ( VLEKHO 1999 )
  • Ingeschreven aan de balie Provincie Antwerpen sedert oktober 1999
  • Gewezen lid van de Stagecommissie
  • Plaatsvervangend Vrederechter kanton Kapellen
  • Lid van de probatiecommissie Antwerpen
  • Vervoegde Adverlat Advocaten in oktober 2020