Een geïndivi­duali­seerde aanpak en persoonlijke communi­catie staan bij ons centraal.

In het kader van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus werkt ons kantoor tijdelijk met gesloten deuren.

 

Permanentie op het kantoor is verzekerd en iedereen van het kantoor Adverlat Advocaten blijft in de mate van het mogelijke telefonisch beschikbaar voor cliënten, confraters, notarissen, deurwaarders en rechtbanken.

 

Ons kantoor zal enkel toegankelijk zijn op afspraak en in uiterst dringende gevallen. Afspraken zullen bij voorkeur telefonisch,  via Skype of Zoom worden afgehandeld. Wij blijven bereikbaar via telefoon en mail. Het spreekt dan ook voor zich dat u ons steeds kan contacteren indien u bijkomende vragen heeft.

 

U mag er op rekenen dat wij er alles aan doen om u de komende weken even efficiënt te blijven ondersteunen waar nodig en waar we kunnen.

 

Wij danken u oprecht voor uw medewerking en begrip.

 

Adverlat Advocaten

Adverlat Advocaten is ontstaan uit de associatie tussen Mr. Tom Dekeersmaeker en Mr. Karin Verbist, beiden advocaat met decennialange ervaring in het personen- en familierecht en meer algemeen in het burgerlijk recht.

Daarbij vervoegden Mr. Isabelle Jacobs, Mr. Véronique De Coninck, Mr. Steven Van Geert en Mr. Silke Lammens het kantoor. Thans vormt Adverlat Advocaten een sterk team van toegewijde en bekwame advocaten, die elk hun eigen vakgebied beheersen. Het team wordt ondersteund door twee ervaren administratieve medewerkers, Martine Lauwers en Pascale Steensels.

Adverlat Advocaten is gespecialiseerd in het personen- en familierecht (echtscheidingen, jeugdzaken, adopties, internationale kinderontvoeringen …), het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht,  verzekeringsrecht, verkeersrecht, huurrecht, verbintenissenrecht, aannemingsrecht …

Wij kunnen u ook bijstaan als erkend bemiddelaar in familiezaken en als cross border mediator.

Het kantoor is gelegen in de Verlatstraat op het trendy Antwerpse Zuid, vlakbij het nieuw justitiepaleis en het Hof van Beroep. Er is een bijkantoor te Kessel (Nijlen).


Mr. Tom Dekeersmaeker
Mr. Karin Verbist

Visie

Wij zijn erop gericht u op professionele wijze juridisch advies te verlenen en u efficiënt en assertief bij te staan tijdens onderhandelingen of in een gerechtelijke procedure.

Een geïndividualiseerde aanpak en persoonlijke communicatie staan daarbij centraal. Uw dossier wordt continu opgevolgd en u krijgt regelmatig verslag over het verloop van de zaak.

Wij vinden het cruciaal dat u snel en mét empathie wordt voortgeholpen en dat we voor u dagelijks – ook telefonisch en per e-mail – beschikbaar zijn. 

Tijdens een eerste consultatie worden de kosten / erelonen van het dossier besproken en opgenomen in een dienstverleningscontract..