SPECIALISATIES

Echtscheidingsrecht en familierecht

 • Echtscheidingen, nietigverklaring huwelijk
 • Voorlopige maatregelen, ouderlijk gezag, verblijfsregeling kinderen, onderhoudsgelden
 • Onderhandeling en uitwerking echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Samenlevingscontracten, scheiding samenwonenden
 • Vereffening en verdeling van huwelijksvermogens en nalatenschappen
 • Erfrecht
 • Jeugdrecht, verontrustende opvoedingssituaties
 • Adoptie
 • Afstamming, erkenning
 • Nationaliteit, naamsverandering
 • Ouderschapsplan

Internationaal familierecht en kinderontvoeringen

 • Parentale kinderontvoering en terugkeerprocedures
 • Verdrag van ’s Gravenhage 1980 met betrekking tot de burgerrechtelijke aspecten van Internationale ontvoering van kinderen
 • Brussel II bis-verordening
 • Rome III-verordening
 • Onderhoudsvordering
 • Internationaal privaatrecht

Familiale bemiddeling

 • Ouderschapsbemiddeling
 • Scheidingsbemiddeling
 • Homologatie overeenkomsten

Burgerlijk aansprakelijkheids-recht

 • Verkeersrecht en letselschade
 • Burgerlijke- en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Burenhinder
 • Regresvorderingen
 • Beroepsaansprakelijkheid Notarissen

Verzekeringsrecht en verkeersrecht

 • Verkeersongevallen
 • Bouwzaken
 • Schadegevallen
 • Regresvorderingen
 • Arbeidsongevallen

Beslagrecht

 • Roerend en onroerend beslag
 • Revindicaties
 • Bewarend en uitvoerend beslag
 • Loonbeslag

Aannemingsrecht en vastgoedrecht

 • Koop- verkoop onroerend goed
 • Makelaarscontracten
 • Huurcontracten
 • Gemene muur
 • Architectenovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Woningbouw wet (wet Breyne)
 • Expertises
 • Erfpacht, opstal
 • Onroerende leasing
 • Vastgoedconstructies
 • Onroerend beslag
 • Mede-eigendom

Huurrecht

 • Nazicht en redactie huurcontracten
 • Beëindiging en ontbinding huurovereenkomsten
 • Contractenrecht
 • Nazicht en redactie contracten
 • Moeilijkheden bij de uitvoering van contracten
 • Alle vormen van beëindiging van een contract
 • Koop, huur, lastgeving, bewaargeving, borgtocht
 • Invordering of betwisting facturen