Mr. Véronique De Coninck

ADVOCAAT

Gespecialiseerd in personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, erfenissen en nalatenschappen, jeugdrecht, huurgeschillen, straf- en verkeersrecht.

Tweede kantoor
Halewijnlaan 51 bus 13, 2050 Antwerpen (Linkeroever)
Tel 0032(0493)43.78.19

Curriculum vitae

  • Licentiaat Rechten (UA 2008)
  • Ingeschreven aan de balie te Antwerpen sedert oktober 2008
  • Vervoegde Adverlat Advocaten in april 2019
  • Certificaathouder "Bijzondere Opleiding Jeugdrecht"