Mr. Steven Van Geert

ADVOCAAT

Gespecialiseerd in personen- en familie(vermogens)recht, aansprakelijkheidsrecht, huurgeschillen, straf- en verkeersrecht.

Curriculum vitae

  • Master in de Rechten (UA 2015)
  • Ingeschreven aan de balie te Antwerpen sedert oktober 2015
  • Vervoegde Adverlat Advocaten in oktober 2018
  • Bestuurslid De Conferentie bij de Balie Provincie Antwerpen 2018-2019
  • Winnaar pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018
  • 2e Laureaat en winnaar publieksprijs Zuidelijke Pleitwedstrijden Breda 2018